บุคลากรของเรา


คุณจอมพล  ทนายความและกรรมการ ของ บริษัท สำนักฎหมาย จอมพล ศิริชัยและ สิริวิชญ์ จำกัด จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย รามคำแหง และ เป็นทนายผู้รับรองรายมือชื่อของสภาทนายความ ผ่านประสบการณ์ในการเป็นทนายความในหลายบริษัท ทั้งกรุงเทพ ชลบุรี ระยอง และเชียงใหม่ เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการลงทุน และเป็นที่ปรึกษากฎหมายของชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก รวมถึงการดำเนินคดีให้กับชาวต่างชาติ คุณจอมพลเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นหากท่านมีความต้องการที่จะปรึกษาหรือต้องการรับบริการทางด้านกฎหมาย คดีความ อย่าลังเลที่จะติดต่อ โทร. 093-947-4254

คุณศิริชัย  ทนายความและกรรมการ ของ บริษัท สำนักฎหมาย จอมพล ศิริชัยและ สิริวิชญ์ จำกัด จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย รามคำแหง  ผ่านประสบการณ์ในการเป็นทนายความในหลายบริษัท ทั้งกรุงเทพและลำปาง เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอาญา ผ่านการดำเนินคดีให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก เป็นทนายผู้ว่าความในศาลและให้คำปรึกษาในเรื่องคดีอาญา ดังนั้นหากท่านมีความต้องการที่จะปรึกษาหรือรับบริการทางด้านกฎหมาย อย่าลังเลที่จะติดต่อ โทร. 087-300-9459

คุณสิริวิชญ์ ทนายความและกรรมการ ของ บริษัท สำนักฎหมาย จอมพล ศิริชัยและ สิริวิชญ์ จำกัด จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย รามคำแหง  ผ่านประสบการณ์ในการเป็นทนายความในจังหวัดลำปาง เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแพ่ง และ การบังคับคดี ผ่านการดำเนินคดีให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก เป็นทนายผู้ว่าความในศาลและให้คำปรึกษาในเรื่องคดีแพ่งและการบังคับคดี ดังนั้นหากท่านมีความต้องการที่จะปรึกษาหรือการบริการทางด้านกฎหมาย อย่าลังเลที่จะติดต่อ โทร. 085-030-0558

คุณสุดารัตน์ ก๋านันตา ทนายความ ของ บริษัท สำนักฎหมาย จอมพล ศิริชัยและ สิริวิชญ์ จำกัด ประวัติการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมรดกและครอบครัว เป็นทนายผู้ว่าความในศาลและให้คำปรึกษาในเรื่องคดีแพ่ง รวมทั้งเชี่ยวชาญการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โทร. 087-172-2014

 

คุณอรจิรา ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ของ บริษัท สำนักกฎหมาย จอมพล ศิริชัย และ สิริวิชญ์ จำกัด โทร.097-994-7154

คุณสุภาพร  ตำเเหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ของ บริษัท สำนักกฎหมาย จอมพล ศิริชัย และ สิริวิชญ์ จำกัด เป็นผู้ดูแลทางด้านบัญชีให้กับลูกค้าของเรา และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ ISO และ BOI ดังนั้นหากท่านมีความต้องการที่จะปรึกษาหรือการบริการทางด้านบัญชี 

คุณเกรียงไกรบดิณ  ตำเเหน่งผู้ช่วยทนายความ ของ บริษัท สำนักกฎหมาย จอมพล ศิริชัย และ สิริวิชญ์ จำกัด เชี่ยวชาญในเรื่อง วีซ่าเเละใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งการจดทะเบียนจัดต้งบริษัท คุณเกรียงไกรบดิณ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท รวมทั้งขอใบอนุญาตต่างๆ ให้เเก่บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ จึงมีความเชี่ยวชาญ เเละพร้อมให้การดูเเลทุกท่านเป็นอย่างดีคุณ

 

 

บริษัท สำนักกฎหมาย จอมพล ศิริชัย และสิริวิชญ์ จำกัด

เลขที่ 136/1 ถนนกำแพงดิน, ตำบลหายยา, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร/แฟกซ์. 053-326-608
มือถือ TH, EN(0)97-994-7154, CN(0)87-177-2727, (0)93-514-3154
Line ID : 0939474254
Wechat ID : Csslawoffice8
อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.css-lawoffice.com