มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงานเเละติดอันดับโลกในเมืองที่เหมาะเเก่การเกษียณอายุมากที่สุดเเห่งหนึ่ง หรือมีความประสงที่จะทำงาน เเต่งงาน และ เรียนหนังสือ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต่างชาติที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยระยะยาวต้องทำวีซ่าเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรา CSS LAW OFFICE ได้ดำเนินการขออนุญาตวีซ่าเเก่ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เเละดูเเลลูกค้าเรื่อยมา ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์ที่จะให้เราดูเเล เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสให้บริการท่านต่อไป 

บริการทำเรื่องเข้าเมือง

 •  วีซ่าเข้าเมือง
 • วีซ่าหนึ่งปี
 • วีซ่าเกษียณอายุ
 • วีซ่าแต่งงาน
 • ต่อวีซ่า
 • วีซ่านักเรียน
 • วีซ่าทำงาน
 • การขออนุมัติการอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด
 • พำนักอาศัยถาวร

 

บริการส่วนตัว

 • บริการเอกสารรับรองโดยทนายความ
 • ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งงาน/การจดทะเบียนสมรส
 • พินัยกรรม/ การจัดแบ่งทรัพย์สิน
 • การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดมิเนียม
 • ใบขับขี่  
 • บริหารจัดการทรัพย์สินโดยทนายความ

 


บริการด้านแรงงาน 

 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สัญญาจ้างงาน/ระเบียบสถานที่ทำงาน


ใบอนุญาตทำงาน
กฎหมาย แรงงานต่างด้าว กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาติทำงานก่อนที่จะเริ่มงานในประเทศไทย นอกจากว่า ยื่นเรื่องภายใต้กฏหมายส่งเสริมการลงทุน ในกรณีนี้จะมีเวลาให้ยื่นเรื่องได้ภายใน 30 วัน ผู้ที่ถือวีซ่าพำนักชั่วคราวได้รับอนุญาตให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และได้รับอนุญาต ให้ทำงานในช่วงที่ใบอนุญาตทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ผู้ให้คำปริกษาด้านกฎหมายที่มีความเชียวชาญด้านการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน และ การยื่นขอวีซ่า

การบริการสำนักงาน

ประเทศไทยกำหนดให้ต้องมีสำนักงานที่เป็นทางการ เพื่อวัตถุประสงค์ให้จดทะเบียนบริษัท และขั้นตอนทางธุรกิจอื่นๆ ได้ ถ้าหากว่าคุณยังไม่มีสำนักงานอย่างเป็นทางการ สำนักกฎหมายจอมพล ศิริชัย และสิริวิชญ์ มีบริการให้ยืมสถานที่เป็นระยะเวลาสามเดือน ก่อนที่สำนักงานของลูกค้าจะแล้วเสร็จ สำนักกฎหมายจอมพล ศิริชัย และสิริวิชญ์ จะให้รายละเอียดที่อยู่สำนักงาน การใช้บริการของสำนักงาน ห้องประชุม บริการตอบรับทางโทรศัพท์ และบริการด้านจดหมาย เรารับจดหมายของคุณไว้ แล้วส่งต่อให้กับคุณ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการ และไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ลูกค้าของบริการสำนักงานเสมือนจะได้เป็น สมาชิกของศูนย์ธุรกิจเรา สมาชิกของศูนย์ธุรกิจสำนักกฎหมายจอมพล ศิริชัย และสิริวิชญ์ จะได้รับส่วนลดในบริการต่างๆ ของสำนักงาน รวมถึงการเช่าห้องประชุม และบริการตอบรับทางโทรศัพท์ด้วย

ค่าบริการออฟฟิศเสมือนรายเดือนอยู่ที่ 2,500 บาท ภายใต้สัญญาขั้นต่ำสามเดือน และชำระล่วงหน้าเมื่อเริ่มสัญญา