วีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน

 

มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงามเเละติดอันดับโลกในเมืองที่เหมาะเเก่การเกษียณอายุมากที่สุดเเห่งหนึ่ง ด้วยความพร้อมด้านการสาธารณะสุขและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายกว่าอีกหลายๆ ประเทศ หรือชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะทำงาน เเต่งงาน และ เรียนหนังสือ

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยระยะยาวต้องทำวีซ่าเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรา บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ได้ดำเนินการขออนุญาตวีซ่า เเก่ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เเละดูเเลลูกค้าเรื่อยมา ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์ที่จะให้เราดูเเล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสให้บริการท่านต่อไป 

บริการทำเรื่องเข้าเมือง

 • วีซ่าเข้าเมือง
 • วีซ่าหนึ่งปี
 • วีซ่าเกษียณอายุ
 • วีซ่าแต่งงาน
 • ต่อวีซ่า
 • วีซ่านักเรียน
 • วีซ่าทำงาน
 • การขออนุมัติการอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด
 • พำนักอาศัยถาวร

 

บริการส่วนตัว

 • บริการเอกสารรับรองโดยทนายความ
 • ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งงาน/การจดทะเบียนสมรส
 • พินัยกรรม/ การจัดแบ่งทรัพย์สิน
 • การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดมิเนียม
 • บริหารจัดการทรัพย์สินโดยทนายความ

 


บริการด้านแรงงาน 

 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สัญญาจ้างงาน / ระเบียบสถานที่ทำงาน


ใบอนุญาตทำงาน

กฎหมายแรงงานต่างด้าว และกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงานขณะที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งผู้ที่จะขอใบอนุญาตทำงานในประเทศได้ จะต้องมีวีซ่าทำงาน (Non-B) หรือ มีวีซ่า (Non-O) ประเภทคู่สมรสไทยเท่านั้น จึงจะขออนุญาตมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel/Fax : 053-449145
Mobile : 093-947-4254
Line ID : 0939474254
Line Official : @527klcuv
Wechat ID : Csslawoffice8
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.