บริการด้านระบบบัญชีและภาษีอากร


บริษัท ซีเอสเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ให้บริการจัดทำระบบบัญชี และภาษีอากรแก่นักลงทุนต่างชาติและคนไทยที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัว และต้องการผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ โดยมีการบริการทางด้านบัญชี ดังต่อไปนี้

บริการด้านภาษี
•  การเตรียมแบบฟอร์มการขอคืนภาษีประจำปี ภ.ง.ด. 91 / ภ.ง.ด. 90
•  การสมัครเป็นผู้เสียภาษี (บุคคลและนิติบุคคล)
•  บริการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
•  การหักภาษี ณ ที่จ่าย รายเดือน (เงินเดือน เอกสาร และการเบิกจ่าย)
•  รายงานภาษีครึ่งปี

บริการด้านบัญชี
•  บริการด้านการเงิน การบัญชีแก่ชาวต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทย
•  ตรวจสอบบัญชีประจำปี (กำไร ขาดทุน และบัญชีงบดุล)
•  ตรวจดูระบบบันทึกค่าใช้จ่ายภายใน และบัญชีบริษัทฯ

บริการอื่นๆ
•  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคม และผลตอบแทน

          

ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาบริการท่านอย่างสุดความสามารถ