สอบถามเรื่องกฎหมายทั่วไป

สอบถามข้อปัญหา - เรื่องกฎหมายทั่วไป
Last post
admin

admin
2 posts
---
Location:
n.a.
17.09.2013 11:17

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย สิ่งแรกที่ต้องมีในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คือ ชื่อบริษัท ซึ่งชื่อบริษัทที่ท่านต้องการอาจจะ เหมือนหรือคล้ายกับ บริษัทที่มีอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ ดังนั้น ท่านควรเตรียมชื่อที่ต้องการสำรองไว้อย่างน้อย 3 ชื่อ เมื่อท่านมีชื่อแล้ว ท่านต้องมี ผู้ร่วมก่อการจัดตั้งและผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป และสถานที่ที่เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท พร้อมทั้งทะเบียนบ้านของที่ตั้งนั้น ส่วนเรื่องเอกสารในการก่อตั้ง ต่างๆ รายงานการประชุม บริคณสนธิ ข้อบังขับ วัตถุประสงค์ ทางบริษัทกฎหมายของเราจะเป็นผู้ร่างและเตรียมการให้ท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ จนเสร็จกระบานการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จสมบูรณ์ และเรายังมีบริการในการแปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ ลูกค้าชาวต่างชาติ ดังนั้นหากท่านมีความต้องการที่จะจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน อย่าลังเลที่ติดต่อเรา เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน

Edited by admin - 17.09.2013 11:19
 
Hug

Hug
1 post
---
Location:
n.a.
17.09.2013 11:51

Re: การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เรียน คุณทนาย

ถ้าบริษัทประกอบกิจการโดยมีผู้ถือหุ้น เป็นฝรั่ง่วมลงทุนด้วย และต้องการเป็นกรรมการควรทำอย่างไรครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง
 
admin

admin
2 posts
---
Location:
n.a.
17.09.2013 12:00

Re: การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เรียน คุณ Hug

หากบริษัทของคุณมีชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท เมื่อเริ่มต้นจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท ทางสำนักงานธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ อาจให้ท่านซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนไทย แสดงหลักฐานบัญชีธนาคารเพื่อแสดงว่าท่านได้นำเงินมาร่วมลงทุนจริง และหากชาวต่างชาติต้องการเป็นกรรมการ ในบริษัท สิ่งที่จำเป็นต้องมี คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ซึ่งการจะขอใบอนุญาตทำงานได้ บริษัทนั้นต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย สองล้านบาทขึ้นไป